Shuddhalekhanache Tatvadnyan (शुद्धलेखनाचें तत्त्वज्ञान)

Divakar Purushottam Mohani
-
9789386594419
Padmagandha Prakashan
ललित-लेख

मराठीचे प्रमाणलेखन, मराठीभाषा व देवनागरीलिपी यांवरील लेखांचा संग्रह. अर्थसातत्य, लेखनाचे उच्चसापेक्ष नव्हे तर दृश्यसापेक्ष महत्त्व, स्थिर नियमांचे महत्त्व, संस्कृत परंपरेचे मराठीशी असलेले सांस्कृतिक नव्हे तर शास् त्रीय नाते, मराठी उच्चारांच्या संदर्भातील नागरी लिपीचे अपुरेपण, बोली, प्रमाण उच्चार आणि लिपी यांचे परस्परसंबंध इ. संदर्भातील तुमचे विचार मूलभूत, मौलिक आणि मराठी भाषा व नागरीलिपी यांची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करणारे हे पुस्तक संग्रहनीय आहे.

More details

Rs.234/-

M.R.P.: Rs.260

You Save: 10% OFF

मराठीचे प्रमाणलेखन, मराठीभाषा व देवनागरीलिपी यांवरील लेखांचा संग्रह. अर्थसातत्य, लेखनाचे उच्चसापेक्ष नव्हे तर दृश्यसापेक्ष महत्त्व, स्थिर नियमांचे महत्त्व, संस्कृत परंपरेचे मराठीशी असलेले सांस्कृतिक नव्हे तर शास् त्रीय नाते, मराठी उच्चारांच्या संदर्भातील नागरी लिपीचे अपुरेपण, बोली, प्रमाण उच्चार आणि लिपी यांचे परस्परसंबंध इ. संदर्भातील तुमचे विचार मूलभूत, मौलिक आणि मराठी भाषा व नागरीलिपी यांची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करणारे हे पुस्तक संग्रहनीय आहे.

  • AuthorDivakar Purushottam Mohani
  • Translator-
  • Edition1st/2019
  • Pages232
  • Weight (in Kg)0.285
  • LanguageMarathi
  • BindingPaperback

No customer reviews for the moment.

Write a review

Shuddhalekhanache Tatvadnyan (शुद्धलेखनाचें तत्त्वज्ञान)

Shuddhalekhanache Tatvadnyan (शुद्धलेखनाचें तत्त्वज्ञान)

मराठीचे प्रमाणलेखन, मराठीभाषा व देवनागरीलिपी यांवरील लेखांचा संग्रह. अर्थसातत्य, लेखनाचे उच्चसापेक्ष नव्हे तर दृश्यसापेक्ष महत्त्व, स्थिर नियमांचे महत्त्व, संस्कृत परंपरेचे मराठीशी असलेले सांस्कृतिक नव्हे तर शास् त्रीय नाते, मराठी उच्चारांच्या संदर्भातील नागरी लिपीचे अपुरेपण, बोली, प्रमाण उच्चार आणि लिपी यांचे परस्परसंबंध इ. संदर्भातील तुमचे विचार मूलभूत, मौलिक आणि मराठी भाषा व नागरीलिपी यांची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करणारे हे पुस्तक संग्रहनीय आहे.

Related Products