पुस्तकांचा मान्सून सेल १५ जून ते १४ जुलै पर्यंत सवलत  
रु. १३००/- ची पुस्तके ९९९/- रुपयांत + Free Shipping