List of products by authors: Cyrus M Gonda


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.225 Rs.250 -10%OFF In Stock

    असामान्य नेत्यांकडून जागतिक नेतृत्व प्रत्येक नेता त्याला सत्य वाटलेली तत्वे आंगिकारून यशस्वी होतो. महान नेत्यांचे नेतृत्व गुण आणि त्यांनी अंमलात आणलेली तत्वे शिकून आपण सुध्दा आयुष्यात आणि नेतृत्वाच्या करियरमध्ये यशस्वी होउ शकता.

    Rs.225 Rs.250 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item