List of products by authors: Rajendra Vaidya


Showing 1 - 2 of 2 items
 • Quick view
  Rs.135 Rs.150 -10%OFF In Stock
  New

  कोरोना,कोविड-१९ ह्या महामारीने तर हद्द केली आहे. बकासुराप्रमाणे हा आज रोज हजारो बळी घेत आहे. लेखक आणि कविचं अंतर्मन सकल सामान्यांच्या चार पावलं पुढे असतं. ते प्रत्येक चांगल्या-वाईट परिणाम, घटनांची चाचपणी करतात. ते त्यांना सुचलेल्याचा आविष्कार लेखणीने कागदावर करतात. दुस-याची समस्या, आनंद-दु:ख प्रथम ते भोगतात मगच आविष्कृत करतात.

  Rs.135 Rs.150 10% OFF
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.162 Rs.180 -10%OFF In Stock
  New

  कोरोना,कोविड-१९ ह्या महामारीने तर हद्द केली आहे. बकासुराप्रमाणे हा आज रोज हजारो बळी घेत आहे. लेखक आणि कविचं अंतर्मन सकल सामान्यांच्या चार पावलं पुढे असतं. ते प्रत्येक चांगल्या-वाईट परिणाम, घटनांची चाचपणी करतात. ते त्यांना सुचलेल्याचा आविष्कार लेखणीने कागदावर करतात. दुस-याची समस्या, आनंद-दु:ख प्रथम ते भोगतात मगच आविष्कृत करतात.

  Rs.162 Rs.180 10% OFF
  Reduced price!
Showing 1 - 2 of 2 items