List of products by authors: Madhav Yashwant Gadakari


Showing 1 - 1 of 1 item
  • निर्धार ते लोकसत्ता हा पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील माझे जीवन - प्रवासाचा गंथ वाचकांसमोर ठेवताना एक संकल्पित कार्य पुरे झाले, माझे समृध्द अनुभवाचे सार मी ग्रंथित करू शकलो, यामुळे मी साहजिकत आनंदी आहे.

    Rs.400
Showing 1 - 1 of 1 item