List of products by authors: Shweta Seema Vinod


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.140 In Stock

    ’आपल्या काय त्याचं...’पासून ’आपल्याला स्वत:पासून बदलत माणूस झालं पाहिजे’ हा एक महत्त्वाचा विचार समर्पकपणॆ दिला आहे. स्त्रीवादाच्या कक्षा ओलांडत मनुष्यवादाचा पुरस्कार करणारा कादंबरीचा हा मानसिक, कृतिशील व वैचारिक प्रवास वाचकांना नक्कीच विचारप्रवण करेल.

    Rs.140
Showing 1 - 1 of 1 item