List of products by authors: Dr. Vasudev Maruti Auti


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.80 In Stock

    रामकृष्णविलोम काव्याच्या ३६ श्लोकातील पहिल्या चरणातील अक्षरे उलटक्रमाने वाचल्यास चौथा चरण मिळतो आणि दुस-या चरणातील अक्षरे उलट्या क्रमाने वाचल्यास तिसरा चरण मिळतो. अशा उलट-सुलट रचनेमुळे या काव्याला ’विलोमकाव्य’ म्हणतात.

    Rs.80
Showing 1 - 1 of 1 item