List of products by authors: Arun Sathe


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.315 Rs.350 -10%OFF In Stock

    लेखकाने पन्नास वर्षांच्या कालावधीत लढलेले लढे, केलेले सामाजिक कार्य आणि त्या सर्वांविषयीची त्यांची मते, दृष्टिकोन या पुस्तकात व्यक्त झाला आहे. हे त्यांचे आत्मचरित्र नाही तर राजकारणासह अनेक राजकीय नेत्यांबरोबर असलेल्या त्यांच्या संबंधांचा घेतलेला हा आढावा आहे.

    Rs.315 Rs.350 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item