List of products by authors: Madhavilata Upendra Dixit


Showing 1 - 6 of 6 items
 • Quick view
  Rs.40 Rs.40 In Stock

  ऋतूंनुसार हवामानात होणार्‍या बदलांमुळे शरीरावर होणारे परिणाम लक्षात घेउन आहार व जीवनशैली यात कसे बदल करावेत हा सुध्दा आरोग्य टिकविण्यासाठी एक महत्वाचा भाग आहे लोकांना माहीत होऊन त्यांनी ते पाळावे यासाठी विशेषत: गोवा ( आणि कोकण किनारपट्टी हा भाग ) येथील हवामान व आहार – विहार लक्षात घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे.

  Rs.40 Rs.40
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.60 Rs.60 In Stock

  ऋतूंनुसार हवामानात होणार्‍या बदलांमुळे शरीरावर होणारे परिणाम लक्षात घेउन आहार व जीवनशैली यात कसे बदल करावेत हा सुध्दा आरोग्य टिकविण्यासाठी एक महत्वाचा भाग आहे लोकांना माहीत होऊन त्यांनी ते पाळावे यासाठी विशेषत: गोवा ( आणि कोकण किनारपट्टी हा भाग ) येथील हवामान व आहार – विहार लक्षात घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे.

  Rs.60 Rs.60
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.50 Rs.50 In Stock

  ऋतूंनुसार हवामानात होणार्‍या बदलांमुळे शरीरावर होणारे परिणाम लक्षात घेउन आहार व जीवनशैली यात कसे बदल करावेत हा सुध्दा आरोग्य टिकविण्यासाठी एक महत्वाचा भाग आहे लोकांना माहीत होऊन त्यांनी ते पाळावे यासाठी विशेषत: गोवा ( आणि कोकण किनारपट्टी हा भाग ) येथील हवामान व आहार – विहार लक्षात घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे.

  Rs.50 Rs.50
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.50 Rs.50 In Stock

  ऋतूंनुसार हवामानात होणार्‍या बदलांमुळे शरीरावर होणारे परिणाम लक्षात घेउन आहार व जीवनशैली यात कसे बदल करावेत हा सुध्दा आरोग्य टिकविण्यासाठी एक महत्वाचा भाग आहे लोकांना माहीत होऊन त्यांनी ते पाळावे यासाठी विशेषत: गोवा ( आणि कोकण किनारपट्टी हा भाग ) येथील हवामान व आहार – विहार लक्षात घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे.

  Rs.50 Rs.50
  Reduced price!
 • Quick view
  Rs.40 Rs.40 In Stock

  ऋतूंनुसार हवामानात होणार्‍या बदलांमुळे शरीरावर होणारे परिणाम लक्षात घेउन आहार व जीवनशैली यात कसे बदल करावेत हा सुध्दा आरोग्य टिकविण्यासाठी एक महत्वाचा भाग आहे लोकांना माहीत होऊन त्यांनी ते पाळावे यासाठी विशेषत: गोवा ( आणि कोकण किनारपट्टी हा भाग ) येथील हवामान व आहार – विहार लक्षात घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे.

  Rs.40 Rs.40
  Reduced price!
Showing 1 - 6 of 6 items