List of products by authors: Julian Barnes


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.230 In Stock

    मानवी मनाच्या वैचारिक जाणिवा-नेणिवा इतक्या गुंतागुंतीच्या असतात की, जीवनाच्या शोकांतिकेचा अर्थ लावताना अखेर उरते फक्त संदिग्धता. ख-या अर्थाने एकविसाव्या शतकाचे प्रातिनिधिक चित्रण करणारी ही ’मॅन बुकर’ विजेती कादंबरी मराठी रसिक वाचकांनी वाचायलाच हवी.

    Rs.230
Showing 1 - 1 of 1 item