List of products by authors: Himsagar Jaywant Thakur


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.200 Rs.250 -20%OFF In Stock

    महागाई हा विषय केंद्रस्थानी घेऊन महागाईला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गोष्टींबद्दल व महागाईवर परिणाम करणाऱ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, नियम, करार इत्यादी गोष्टींचा ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न लेखनाद्वारे केलेला आहे.

    Rs.200 Rs.250 20% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item