List of products by authors: Mukund Tekade


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.90 Rs.100 -10%OFF In Stock

    प्रस्तुत पुस्तकात पुलंच्या नाटकांच्या विवेचनाबरोबर त्यांच्या नाट्यमय जीवनपटाचेही चित्रण आहे. माझ्यासारख्या एका सामान्य व्यक्तीने पुलंसारख्या प्रतिभावान आणि थोर नाटककाराच्या नाटकांचे विवेचन करण्यास प्रवृत्त व्हावे हे एखाद्या टिटवीने सागराचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे.

    Rs.90 Rs.100 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item