List of products by authors: Dr Tanajirao Chorge


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.1,080 Rs.1,200 -10%OFF In Stock

    डॉ. तानाजीराव चोरगे यांचे हे आत्मचरित्र आहे. सुमारे आठशे पानांचे आत्मचरित्र वाचल्यावर म्हणावयास हरकत नाही. एका सर्वसामान्य माणसाने स्वकर्तुत्वाने, अनंत अडचणींवर मात करत घेतलेली ही सामर्थ्यशाली झेप आहे.

    Rs.1,080 Rs.1,200 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item