List of products by authors: Deepti Gangawane


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.225 Rs.250 -10%OFF In Stock

    कुठल्याही संस्कृतीच्या जडणघडणीत त्या संस्कृतीत रुजलेल्या विचारबीजांचा वाटा फार मोठा असतो. हे विचार धर्म, पुराणे, कला, विज्ञान अशा अनेक रुपांनी विकसित होत असले, तरी संस्कृतीच्या एकूण विचारधारेतील मूलभूत विचार तत्त्वज्ञानविषयक असतात.

    Rs.225 Rs.250 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item