List of products by authors: Pramod Munghate


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.270 Rs.300 -10%OFF In Stock

    प्रस्तुत ग्रंथात भूमिका व उपसंहार यांसह अठराशे सत्तावन:बंड की स्वातंत्र्ययुद्ध, अठराशे सत्तावन: इतिहासाचा मागोवा, अठराशे सत्तावन आणि साहित्य, सत्तावनी मराठी कादंबरी, या चार प्रकरणांतून, भारतीयांच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या पर्वाचा साहित्याशी कोणता अनुबंध आहे हे उलगडून दाखवलेले आहे.

    Rs.270 Rs.300 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item