List of products by authors: Dr Nitin Deshpande


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.270 Rs.300 -10%OFF In Stock

    मानव संसाधन विभागाची पाच प्रमुख कार्ये आहेत - १ नोकरी, २ वेतन आणि पगार नियोजन, ३ औद्योगिक संबंध, ४ संस्थात्मक विकास, ५ कर्मचारी कल्याण योजना या कार्यांमध्ये कालानुरुप आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशामुळे कसकसे बदल होत गेले, याबद्दल निवडक केस स्टडींसह अद्ययावत माहिती.

    Rs.270 Rs.300 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item