List of products by authors: Anita Patil


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.495 Rs.550 -10%OFF In Stock

    अणुशास्त्र हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा तरीपण सर्वसामान्यांना न समजणारा. पोखरणच्या रणातून त्याची ओळख व महत्व आपल्या सर्वांपर्यंत पोचवताना ते अणुबॉम्ब व अणुशक्ती ह्यामधील आपला संभ्रम दूर करतात.

    Rs.495 Rs.550 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item