List of products by authors: Pranay Roy / Dorab R Sopariwala


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.315 Rs.350 -10%OFF In Stock

    भारतीय मतदार नेहमीच राजकारण्याच्या पुढे असतो... सतत त्याला टोचत, शिक्षा देत आणि गरज असेल तेव्हा एखाद दुसरा धडाही शिकवीत. मतदाराच्या गुणसूत्रातच लोकशाही असली, तरी आपल्या लोकशाहीचा गाभा राजकीय नेता नव्हे, तर मतदार हाच आहे.

    Rs.315 Rs.350 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item