List of products by authors: Jayram Potdar


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.675 Rs.750 -10%OFF In Stock

    जयराम पोतदार यांनी डॉ. वसंतराव देशपांडे यांच्या जीवनकार्यावर लिहिलेल्या ‘संगीत्सूर्य’ पुस्तकात या तेजोमयाच्या प्रखरतेचा, दिव्यत्वाचा आणि दाहकतेचाही आढावा घेण्याचे फार अवघड काम केलेले आहे.

    Rs.675 Rs.750 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item