List of products by authors: Dr Pratima Ingole


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.144 Rs.160 -10%OFF In Stock

    कोणतीही वाङ्मयीन कलाकृती जीवनाविषयी काहीतरी सांगत असते अथवा जीवनविषयक जाणीव प्रकट करीत असते. त्याला विनोदी कलाकृतीही अपवाद नसते; पण इतर वाङ्मयप्रकारांपेक्षा विनोदी वाङ्मय वेगळं असतं.

    Rs.144 Rs.160 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item