List of products by authors: Dr Yashawantrao Patil


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.162 Rs.180 -10%OFF In Stock

    जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या काळात आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व अन्य अनेक क्षेत्रांत अनेक बाबतीत मागासलेपणा, अभद्रता, अंधश्रद्धा होती. त्यांच्या संवेदनशील मनाला हे सर्व पाहवत नव्हते.

    Rs.162 Rs.180 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item