List of products by authors: Dr Vinayak Pandey


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.180 Rs.200 -10%OFF In Stock

    आपल्या विकासाच्या प्रश्नांबद्दल उदासीनता असल्यास एखादा प्रदेश मागासलेला कसा राहतो याचे मराठवाडा एक उत्कृष्ट उदारण आहे. ह्या पुस्तकाद्वारे मराठवाड्याच्या विकासाची मुहूर्तमेढ रोवण्यासाठी एक विकास आराखडा सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

    Rs.180 Rs.200 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item