List of products by authors: G V Akolkar


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.113 Rs.125 -10%OFF In Stock

    निरामय असं जीवन आपल्या कुणाच्याच वाट्यास आलं नाही; पण त्याबद्दल फिकीर कशाला बाळगायची? आपण चिकाटी धरु या आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास बाळगू या. आपण मनाशी अशी खूणगाठ बांधावी की, काही तरी कार्यासाठी आपल्याला शक्ती लाभली आहे आणि काही झाले तरी ’ते कार्य’ आपणांस साधलेच पाहिजे. - मादाम मेरी क्यूरी

    Rs.113 Rs.125 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item