List of products by authors: Subhash Jamdade


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.27 Rs.30 -10%OFF In Stock

    प्राथमिक इयत्तांतील विद्यार्थ्यांचे मराठी व इंग्रजी अक्षर सुंदर व वळणदार होण्यासाठी अक्षरांचे सुबक आकार व वळणे, तसेच त्यांचा काढण्याचा क्रम यांचा शास् त्रीय पद्धतीने अभ्यास व्हावा या दृष्टीने प्रमाणबद्ध ओळीत रचना या पुस्तकात देण्यात आली आहे.

    Rs.27 Rs.30 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item