List of products by authors: Poonam Chatre


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.72 Rs.80 -10%OFF In Stock

    बालपणापासून जे.के. रोलिंग यांना लेखिकाच व्हायचं होत आणि त्यांचं ते स्वप्न यशस्वीपणे प्रत्यक्षातही आणलं. त्या हाडाच्या लेखिका आहेत. पण त्या स्वत:ला आजही एक साधीसुधी लेखिकाच समजतात. हॅरी पॉटरच्या मालिकेनंतरही त्यांच लेखन चालू आहे. त्यांना अमाप यश, प्रचंड संपत्ती, अचाट प्रसिद्धी मिळाली.

    Rs.72 Rs.80 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item