List of products by authors: Shrish Barve


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.160 Rs.200 -20%OFF In Stock

    विज्ञानाने दाखवलेल्या मार्गाने भौतिकशास्त्रातील एका विज्ञानाने घेतलेला गीता-ज्ञानेश्‍वरीतील तत्त्वज्ञानाच्या काही अंगांचा वेध या पुस्तकात घेतला आहे. गीता-ज्ञानेश्‍वरीतील काही विधाने आजच्या आधुनिक विज्ञानातील संकल्पनांशी साम्य दाखवतात. या विधानांना वैज्ञानिक आधार नाही पण म्हणूनच ती अधिक कुतुहलजनक ठरतात.

    Rs.160 Rs.200 20% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item