List of products by authors: T G C Prasad

T G C Prasad


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.315 Rs.350 -10%OFF In Stock

    असामान्य लोक तसे सामान्यच असतात, पण असामान्य गोष्टी करण्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात. ते व्यवसायाला पूर्णपणे वाहून घेतलेले, ग्राहकाभिमुख असून प्रभावी संघटक असतात. स्वत: सतत नवीन - नवीन गोष्टी शिकत, शिकवत, एकमेकांबरोबर चर्चा करत,

    Rs.315 Rs.350 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item