List of products by authors: Vijay Satpute


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.40 In Stock

    बळीराज्य वा ब्राह्मणेतर चळवळीचे पुनरुज्जीवन : ब्राम्हण मग तो कुठल्याही पक्षाचा वा विचारसरणीचा असो, तो आपला परकीय आर्यवंशवाद व्यवस्थित जपतो. त्यासाठी तो परस्परभिन्न विचारसरणीचा त्यासाठी मोठ्या चलाखीने वापर करतो. याबाबतचे राजकीय अकलन या पुस्तकात मांडले आहे.

    Rs.40
Showing 1 - 1 of 1 item