List of products by authors: Dilip Bose


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.36 Rs.40 -10%OFF

    प्रस्तुत त्रोटक ग्रंथातील विषय, एशियाटिक सोसायटी आणि इंडो-जी.डी.आर. मैत्रीसंघाने संयुक्तपणे पुरस्कारिलेल्या इंडॉलॉजी आणि मार्क्सवाद या विषयावरील एप्रिल १९८० मध्ये कलकत्त्यास झालेल्या चर्चासत्रात एका रुपरेषेच्या स्वरुपात सादर करण्यात आला.

    Rs.36 Rs.40 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item