List of products by authors: Prasad Mukund Pathak


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.85 Rs.100 -15%OFF In Stock

    सार्थ श्रीगजानन विजय : शेगांवच्या श्रीगजानान महाराजांचे अवतार कार्य अद्भुतलीला संपन्न आहे. श्रीसंत कवी दासगणू महाराजांनी श्रीगजानन विजय ग्रंथाची काव्य निर्मिती केली. त्या ग्रंथाचा गद्य अनुवाद श्रीगजानान महाराजांच्या कृपाशिर्वादाने घडला.

    Rs.85 Rs.100 15% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item