List of products by authors: Dr Navnath Shinde


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.180 Rs.200 -10%OFF In Stock

    मानवतेचे अंतरंग : कोणतीही चाकोरी न मानणारा आणि कोणत्याही चाकोरीत न मावणारा अफलातून अवलिया. विरळ अशा एका विलक्षण माणसाचे हे आत्मचरित्र. निरागस आणि निरपेक्ष, तन्मय आणि तल्लीन, आक्रमक आणि तरीही करूणशील. कधी-कधी सत्य हे कल्पितापेक्षाही अधिक वास्तव, सच्चे, सत्य असते, याचा प्रत्यय हे पुस्तक वाचताना येते.

    Rs.180 Rs.200 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item