List of products by authors: Dr D S Kate


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.108 Rs.120 -10%OFF In Stock

    जीवन जगताना प्रत्येक घडामोडीत,प्रसंगात अर्थशास्त्रीय मूळ जागतिकीकरणानंतर घडलेले दिसते.या सर्वांचा विचार करून त्यात्या विशयानुरूप लेखांचा या पुस्तकात समावेश केला आहे.

    Rs.108 Rs.120 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item