List of products by authors: Col P P Marathe


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.117 Rs.150 -22%OFF In Stock

    आपत्ती निवारण हे अचूक अशा व्यवस्थापन कौशल्याशी संबंधित आहे.आपत्तीमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होते.निवारणाचे कार्य पद्ध्तशीरपणे,एकजुटीने करणे हेच त्यासाठीचे नेमके उत्तर आहे.

    Rs.117 Rs.150 22% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item