List of products by authors: Suresh Shinde


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.135 Rs.150 -10%OFF In Stock

    वारकरी जेव्हा आळंदी पंढरपूरच्या वारीला निघतो तेव्हा त्याच्याकडे असलेले दैनंदिन वापराचे साहित्य ठेवून खांद्यावर घेण्याची पिशवी म्हणजे पासोडी असाही पासोडीचा एक अर्थ आहे.

    Rs.135 Rs.150 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item