List of products by authors: Sujata A Lele


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.90 Rs.100 -10%OFF In Stock

    पूर्वी एकत्र कुटुंबपद्धतीत संध्याकाळी ‘शुभं-करोति’ नंतर आजी-आजोबांच्या सान्निध्यात स्तोत्रं, परवचा-गोष्टी सांगणं होत असल्यानं आपोआप संस्कार घडत असता. आता त्यासाठी वेगळ्या ‘वर्गांना’ जावं लागते! ‘कालाय तस्मै नम:!’

    Rs.90 Rs.100 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item