List of products by authors: Sunil Salunke


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.374 Rs.415 -10%OFF In Stock

    सदर ग्रंथातील लेखन हे लोकमतच्या ‘सोनपाऊले’ सदरातील असून त्याला ग्रंथिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला आहे आस्वादक भूमिकेतून केलेले चिकित्सक विवेचन वस्तुनिष्ठपणे मांडण्याचा हा प्रयत्न म्हणजेच कथासरिता होय.

    Rs.374 Rs.415 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item