List of products by authors: Dr Arunchandra Pathak


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.495 Rs.550 -10%OFF In Stock

    खिलजी, तुघलख, बहमनी व त्यांच्या विविध शाखा व दिल्लीची मुघल सत्ता आणि हैद्राबादाचा निझाम यांच्या स्तित्वाची साक्ष देणार्य़ा वास्तूंविषयीचे तपशील व शिलालेखांच्या नोंदी केलेल्या आहेत यामुळे हा एक उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे.

    Rs.495 Rs.550 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item