List of products by authors: Anil Chakranarayan


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.113 Rs.125 -10%OFF In Stock

    आजवरच्या अनेक ग्रथांनी अनेकांच्या जीवनाला नवनवीन दिशा व दृष्टी लाभली. ’ज्यावेळी तुमचा एक दरवाजा बंद होतो तेव्हा दुसरा उघडत असतो’, याचीही ते आपल्याला प्रकर्षाने जाणीव करुन देतात. आयुष्य सर्व दिशांनी खुले-स्वच्छ-मोकळे असावे आणि या खुल्या मनानेच प्रत्येकाने जीवनाला, प्रत्येक क्षणाला सामोरे जावे असे त्यांना वाटते.

    Rs.113 Rs.125 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item