List of products by authors: Raviprakash Kulkarni


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.180 Rs.200 -10%OFF In Stock

    चरित्रलेखन हे बऱ्याचदा पूर्वसुरींच्या लेखकाचा मागोवा घेतं करायचं असतं त्याला हे चरित्र अपवाद नाही. मात्र हे करताना काही नवी निरीक्षणं आढळली त्याची नोंद प्रस्तुत चरित्रात आढळेल. त्यामुळं चोखंदळ वाचकांना आणखी काही सुचू शकेल.

    Rs.180 Rs.200 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item