List of products by authors: M R Gunye


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.144 Rs.160 -10%OFF In Stock

    लेखक आपल्या विषयाशी किती तद्रूप आणि समरस झाला आहे याची ही खूण आहे. गुण्यांनी आपल्या या ग्रंथास नाव दिले, "ज्ञानेश्र्वरीचे भावविश्र्व" या नावाशी इमान ठेवून त्यांनी आपले येथील सारे विवेचन केलेले आहे.

    Rs.144 Rs.160 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item