List of products by authors: Dr V C Gune


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.460 In Stock

    महाराष्ट्रात सन १६०० ते १८१८, म्हणजे साधारणपणे शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभारापासून ते पेशवाईच्या अस्तापर्यंत ज्या न्यायसंस्था अस्तित्वात होत्या, त्यांचा सखोल अभ्यास या पुस्तकामध्ये केलेला आहे.

    Rs.460
Showing 1 - 1 of 1 item