List of products by authors: Bhanudas Shridhar Paranjape


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.450 Rs.500 -10%OFF In Stock

    इ.स. 1800 ते 1874 या जवळजवळ पाऊण शतकातील वाड्मयीन वाटचालीचा आढावा तसाच राहून जाऊ नये व मराठी भाषेच्या उगमापासून आजपर्यंत वाङ्मयाचा नि:शेष प्रवास सलगपणे डोळ्यासमोर यावा ह्या दृष्टीने अर्वाचीन वाङ्मय इतिहासाच्या प्रस्तुत खंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

    Rs.450 Rs.500 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item