List of products by authors: Sanjay Sukhtankar


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.240 In Stock

    कामगार कायदे आणि त्यातील महत्त्वाची तत्वे समजून घेणे आवश्यक आहे, अशा प्रत्येक सजग व्यक्तीसाठी उपयुक्त संदर्भ पुस्तक. सर्वसामान्य व्यक्तींच्या जीवनात नेहमी संबंध येणारे विविध कामगार कायदे, त्यातील वेगवेगळ्या तरतुदी यांची सोप्या भाषेत माहिती.

    Rs.240
Showing 1 - 1 of 1 item