List of products by authors: M R Gunye


Showing 1 - 2 of 2 items
 • Quick view
  Rs.160 In Stock

  लेखक आपल्या विषयाशी किती तद्रूप आणि समरस झाला आहे याची ही खूण आहे. गुण्यांनी आपल्या या ग्रंथास नाव दिले, "ज्ञानेश्र्वरीचे भावविश्र्व" या नावाशी इमान ठेवून त्यांनी आपले येथील सारे विवेचन केलेले आहे.

  Rs.160
 • Quick view
  Rs.400 In Stock

  जगप्रसिध्द शास्त्रज्ञ आइनस्टाईनचे जीवन, संशोधन व तत्वज्ञान यावर प्रकाश टाकणारा मराठीतील अभिजात पुरस्कारप्राप्त ग्रंथ.

  Rs.400
Showing 1 - 2 of 2 items