List of products by authors: Comred Vilas Sonavne


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.72 Rs.80 -10%OFF In Stock

    बहुजन परंपरेत-पूर्वीच्या शेतिकेंद्रित उत्पादनव्यवस्थेत एकाच मुशीत ही वरवर भिन्न वाटणारी टोकंही परस्परपूरकपणे नांदत होती. म्हणून आपल्याला स्त्रीसत्ता-मातृसत्ता या मूळ प्रवाहाकडे जावेच लागेल. ही सामंजस समतावादी भूमीका बहुजन स्त्रीवाद या पुस्तकातून गडदपणे उमटते.

    Rs.72 Rs.80 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item