List of products by authors: Dr Kalpalata Natu

Dr Kalpalata Natu


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.315 Rs.350 -10%OFF In Stock

    संत साहित्यातील मिथकांचा अभ्यास करताना प्रस्तुत ग्रंथात डॉ. कल्पलता नातू आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडतात. ज्ञानदेवांनी गुरुमाउलीवर रचलेल्या मिथकांचे त्यांनी अतिशय गांभीर्याने विश्र्लेषण केलेले आहे.

    Rs.315 Rs.350 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item