List of products by authors: Bhalachandra Shankarshastri Devasthali


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.72 Rs.80 -10%OFF In Stock

    भक्तिज्ञानवैराग्यादि गुणांचें महत्व पटवून देण्याच्या उद्देशानें सांप्रतचा प्रयत्न आहे.प्रथमतः मंगलाचरण, नंतर भजन, नंतर प्रतिपाद्य विषयांचे आद्यपद किंवा अभंग, त्यानंतर पूर्वरंग आणि शेवटीं उत्तररंग अशा क्रमानें तीनहि भागांची मांडणी केली आहे.

    Rs.72 Rs.80 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item