List of products by authors: A B Shinde

A B Shinde


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.180 Rs.200 -10%OFF In Stock

    महाराष्ट्राच्या समाज, प्रशासन आणि अर्थकारणावर आघात करणारे व जमीन खरेदी नोंदणीसाठी वापरले जाणारे "सदोष रेडीरेकनर दरतक्ते" आणि त्यावरील उपाय योजना.

    Rs.180 Rs.200 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item