List of products by authors: Swami Budhanand


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.20 In Stock

    मनाचा अंत होणे म्हणजे मन नाहीसे होणे असा नाही. तर मन पूर्णतया शुध्द होणे असा आहे. अशा अवस्थेत मन व आत्मा एक होतात. आपन आत्मा आहो असे जेव्हा आपल्याला पूर्णतया जाणवते तेव्हा मग निग्रह करावयास मन नसतेच.

    Rs.20
Showing 1 - 1 of 1 item