List of products by authors: Prabha Modak


Showing 1 - 1 of 1 item
  • Quick view
    Rs.90 Rs.100 -10%OFF In Stock

    आपण घर व उद्योग सांभाळुन शिवणकाम करु शकतो. त्याचे मार्गदर्शन स्त्रियांना सोप्या भाषेत करुन द्यावे, या उद्देशाने अनुभवाच्या खजिन्याच्या सहाय्याने शिवणकामाचा सोबती हे पुस्तक लिहिले आहे.

    Rs.90 Rs.100 10% OFF
    Reduced price!
Showing 1 - 1 of 1 item